OLULINE INFO!

Veevarustuse ja soojusenergia katkestused, Harku valla teed ja tänavad, lepingulised korteriühistud:
probleemist teatamine.

Avariitelefon:  600 7800

e-post: strantum@strantum.ee


 

HARKU VALLA TEEDE JA TÄNAVATE HOOLDUS

Teedehooldus 24h: 58 86 6881

e-post: teehooldus@strantum.ee

Ilmastikust tingitud eriolukorrad


 

VEEVARUSTUS

Avariitelefon: 600 7800

e-post: strantum@strantum.ee


 

MUU VAJALIK INFO

  • Elektrilevi rikketelefon  1343
  • Häirekeskus (kiirabi, tuletõrje, politsei; 24h)  112
  • Lääne-Harju politseijaoskonna korrapidaja  612 5710
  • Lääne-Harju politseijaoskonna Keila politseimaja  612 4510
  • Transpordiameti maanteeinfo  1510
  • Keskkonnainfo telefon  1313
  • Päästeala infotelefon  1524
  • Elektrikatkestusest, mahalangenud elektriliinidest jm ohtlikust olukorrast saab teada anda ka veebirakenduses MARU

Popup