Teede ja tänavate hooldus

Suvine ja talvine teehoole
 
Alates 01.07.2016 aastast on Harku valla teede ja tänavate hooldamine täielikult Strantumi vastutus. Strantum teostab Harku valla teede- ja tänavate aastaringset hooldust. Kokku üle 360 kilomeetri teede ja tänavate kõrval hooldab ettevõte ka Harku valla kergliiklus- ja kõnniteid ning parklaid ja haljasalasid.
 

Teehoolduse kontakandmed:

 

TEOSTAME ALLJÄRGNEVAID TÖID:

Talvine teehoole 

 • Lumetõrje, sahkamine, puhumine, äravedu
 • Libedusetõrje kloriidide ja abrasiivamaterjalidega 
 • Suusaradade rajamine ja hooldus

OLULINE INFO! Lumetõrje, sahkamine

Teehoolde spetsialist: Ain Soone
Telefon: + 372 5886 6881 (24 h)
E-post: teehooldus@strantum.ee

 • Harku vallale kuuluva ettevõtte Strantum OÜ hooldada on 350 kilomeetrit valla teid, selle hulgas ka kergliiklusteed.
 • Teed on jaotatud vastavalt liiklustihedusele kolme kategooriasse.
 • Iga kategooria tee hoolduseks on ette nähtud ka aeg, mil see peab olema lumest puhastatud ja sõidukõlbulik. Tavapärases olukorras – kui lund sajab ööpäevas kuni 10–15 cm – on kolmanda taseme teede puhastusajaks ette nähtud 5–6 tundi, teise taseme reageerimisajaks 6–7 tundi, ja esimese taseme puhul 8 tundi.
 • Tavalistes talveoludes algab teehooldemeeskonna töö kell 4 hommikul. Lumesadude ajal aga kell 2 öösel, sest elulised tegevused peavad hommikul juba vähemalt kell 6 tõrgeteta alustama.

Rasketest ilmaoludest tingitud eriline hoolderežiim tähendab seda, et teehooldajatel kulub hooldetöödeks rohkem aega kui tavaoludes.

OLULINE INFO! Libedusetõrje

 • Libedus tekib peamiselt sellest, et teepinnad on veel suurtes miinuskraadides ning kui hakkab sadama vihma, tekib kõikjale teedele väga libe jääkiht. Jäävihma puhul ei ole paraku teedele puistatud graniitsõelmetest suurt abi, kuna vihma tõttu tekib sellele jääkiht. Vihm ja kõnniteel olev vesi muudab jää pehmeks ja sõelmed vajuvad jää sisse. Lisaks uhub vesi osa graniitsõelmeid ära ning nii võibki juhtuda, et libedusetõrje ei pruugi toimida enam tunni või kahe pärast ja liiklejatele võib jääda mulje, et libedusetõrjet ei olegi teostatud. 
 • Libeduse vältimiseks teedel teostatakse vajadusel valla suurema liikluskoormusega teedel suure soolapuisturiga ennetavat soolamist. Lisaks teostatkse libduse vältimiseks teehöövlitega teede karestamist ning puisturitega puistatakse teedele graniitsõelmeid. 
 • Tavapäraselt kasutatakse libeduetõrje teostamisel graniitsõelmeid fraktsiooniga 2/5 mm. Eriolukordades aga kasutatakse fraktsiooniga 4/8 mm graniitsõelmeid. Suurema läbimõõduga kividel on haardetegur suurem ja need ei vaju nii kergesti jää sisse.
 • Esimese kategooria teede libedusetõrje teostamist valla ja Strantumi lepingus kokku lepitud ei ole. Esimese kategooria teedel teostab Strantum libedusetõrjet vastavalt valla tellimusele.
 • Jalakäijatel tuleb arvestada asjaoluga, et libedusetõrje kõnniteedel võtab aega ning liikumist libedatel teedel tuleks vältida või kasutada selleks ettenähtud abivahendeid. Samuti tuleb arvestada, et väiksematel teedel võtab libedusetõrje ja tee karestamine aega.

JÄITE KORRAL:

 • Vali jalanõud, millega oleks minimaalne oht libedal teel libiseda ja kukkuda.
 • Sõida jäiteoludes talverehvidega.
 • Vali ilmastikuoludele vastav sõidukiirus.
 • Hoia liikluses piisavalt pikivahet ja väldi möödasõite.
 • Ole eemal puudes, sest oksad võivad jäite raskuse all murduda.
 • Ära seisa jääpurikate all ega pargi seal autot

Suvine teehoole

 

 • Heina ja võsa niitmine
 • Teeäärsete puude langetamine
 • Teekatte aukude parandus
 • Kruusateede profileerimine
 • Tänavate ja platside harjamine
 • Puistematerjali vedu ja paigaldus teedele
 
Popup