Teenuste hinnad

 Veevarustuse ja kanalisatsiooniteenuste hinnad

 Veevarustuse ja kanalisatsiooniteenuste lepingu üldtingimused. Pdf.doc

Elanikkond ja lasteasutused
käibemaksuta
käibemaksuga 
Vesi 1m3 1.12 € 1.344 €
Kanalisatsioon 1m3 1.69 € 2.028 €
Juriidilised Isikud
Vesi 1m3 1.87 € 2.244 €
Kanalisatsioon 1m3 2.82 € 3.384 €

Teenused

Teenuse nimetus ühik hind käibemaksuta hind käibemaksuga
Santehnik (kuni 2 töötajat) h 28.76 € 34.51 €
Elektrik h 20.00 € 24.00 €
Teenustöö transport väljapool Tabasalu km 0.42 € 0.50 €
Kanalisatsiooniummistuse likvideerimine h 38.35 € 46.02 €
Kanalisatsioonitorustike survepesu* h 58.00 € 69.60 €
Lisandub teenustöö transpordi tasu* km 1.00 € 1.20 €
Fekaalivedu (kuni 6m3) tk 40.00 € 48.00 €
Tehniliste tingimuste väljastamine tk 26,60 € 31,92 €
Kinnistu veetorustiku surveproov tk 41,67 € 50,00 €
Külmunud torustiku sulatamine (trafo või aurugeneraator) h

47.93 €

57.52 €
Veearvesti korraline vahetus arvesti taatlemiseks kliendi soovil väljapool tööaega (tööaeg argipäeviti 8.00-17.00) 39.945 € 47,934 €
Arvesti korraline vahetus arvesti taatlemiseks tööajal on tasuta.
Kinnistu omaniku tegevusest või tegevusetusest tingitud veeühenduse sulgemine 54.325 € 65.190 €
Veeühenduse sulgemine tk 22,02 € 26,424 €
Veeühenduse avamine tk 22,02 € 26,424 €

Kliendi teenuse tarbimisstatistika päringu menetlus

- päringu menetlusele lisandub andmerea või ühe arve maksumus
25,00 € 30,00 €
tk 1,00 € 1,20 €

Tellimustööde tööaja arvestus algab ühest täistunnist

Tellimuskirja vorm alla laadimiseks (.docx)

Saada tellimus
Popup