OLULINE INFO!  Kasutuseta seisnud veetorustikud tuleb enne joogivee tarbimist üle loputada

Kasutuseta seisnud veetorustik tuleks enne joogivee tarbimist kindlasti läbi loputada. Vähene veetarbimine mõjutab torustikes oleva vee kvaliteeti kuna oma iseloomult ei ole joogivesi steriiline. Joogivees esineb teatud hulk mikroorganisme, mis võivad seisvas vees soodsatel tingimistel kasvama hakata, mille tulemusena veekvaliteet halveneda ning mõjuda ka inimeste tervisele.

ENNE JOOGIVEE TARBIMIST

  • Lase veesüsteemi kraanid ning lase veel voolata seni, kuni vesi saavutab veevõrgu temperatuuri ega muutu enam.
  • Soojavee boilerid ja soojaveevarustussüsteemid, tuleb läbi loputada loputada, ava kraanid ja lase veel voolata.
  • Boilerites seisnud vesi tuleb välja lasta ning vajadusel puhastada. Värsket vett tuleb kuumutada vähemalt 60 kraadini.
  • Terviseamet soovitab veekvaliteedi kontrollimiseks tellida mikrobioloogiliste näitajate analüüsi. 
  • Torustike desinfitseerimise või joogivee kvaliteedi säilimise küsimustes tuleb ühendust võtta kohaliku veekäitlejaga, kellel on süsteemide puhastamiste osas pikaajalised kogemused.

 

Popup