Vesi

Puhta joogivee ja looduse eesmärgil
 

Osaühing Strantum on Harku valla vee-ettevõtja, mis tegutseb Tabasalu alevikus, Rannamõisa külas, Murastes, Vääna-Jõesuus, Vitis, Suurupis, Väänas, Kumnas, Tutermaal, Vahi külas ning Harku-Järve ja Tiskre piirkonnas.
 

Ühisveevärk ja -kanalisatsioon on vee-ettevõtja hallatav ehitiste ja seadmete süsteem, mille kaudu toimub kinnistute veega varustamine või reovee ärajuhtimine.

Ettevõtte veevarustuse ja kanalisatsiooni teenust kasutavate tarbijate arvestuslik hulk on ligikaudu 18 537 inimest.
 
Välja on ehitatud 6200 VK liitumispunkti e. vee- ja kanalisatsiooni teenusega liitumisvõimalust.
 

Osaühingu Strantum veeosakond haldab:

  • 15 puurkaevu
  • 15 vee pumplat
  • 15 veetöötlusjaama
  • 136 reoveepumplat
  • 2 vaakumkanalisatsiooni pumplat
  • 3 reoveepuhastit
  • 192 km veetorustikke
  • 221 km ühiskanalisatsioonitorustikke
 
Meie peamiseks eesmärgiks on tagada klientidele kvaliteetne joogivesi ning nõuetele vastav ja keskkonda säästev reovee ärajuhtimine ning puhastus.
Popup