Vesi

Osaühing Strantum on Harku valla vee-ettevõtja, mis tegutseb Tabasalu alevikus, Rannamõisa külas, Murastes, Vääna-Jõesuus, Vitis, Suurupis, Väänas, Kumnas, Tutermaal ning Vahi külas.

Ettevõtte veevarustuse ja kanalisatsiooni teenuseid kasutab ligikaudu 7 900 inimest

Strantumi veeosakond haldab:

  • 8 puurkaevpumplat
  • 6 veetöötlusjaama
  • 1 veetorni
  • 1 ühisveevärgi survetõstepumplat
  • 4 reoveepuhastit
  • 1 vaakumkanalisatsiooni pumplat
  • 106 reoveepumplat
  • 205 km veetorustikke
  • 201 km kanalisatsioonitorustikke

Meie peamiseks eesmärgiks on tagada klientidele kvaliteetne joogivesi ning nõuetele vastav ja keskkonda säästev reovee ärajuhtimine ning puhastus.

Popup