Liitumine

Ühisveerägi ja -kanalisatsiooniga liitumine – ühinemine ühisveevärgi- ja/või kanalisatsiooniga vee- ja kanalisatsiooniteenuste edaspidiseks saamiseks "Harku valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni liitumise ning kasutamise eeskiri" § 2 p15. Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise korraldus § 3).

Veevarustuse ja kanalisatsiooniteenuste lepingu üldtingimusedKinnitatud 11.10. 2017 OÜ Strantum juhatuse otsusega nr 1-2.1/9. Muudetud ja kinnitatud OÜ Strantum juhatuse otsusega 22.05.2019 nr 1-2.1/2 pdf.doc

Konkurentsiameti poolt kooskõlastatud liitumistasu metoodika: otsus pdf.doc
Osaühing Strantum ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni liitumistasu arvutamise metoodika pdf.doc

Toetus eraisikute vee- ja kanalisatsioonitaristu rajamiseks. Eraisikud, kelle majapidamine asub riiklikult määratud reoveekogumisalal, mille reostuskoormus on üle 2000 tarbija, saavad taotleda toetust kinnistusisese vee- ja kanalisatsioonitaristu välja ehitamiseks. Lisainfo SA KIK kodulehel.
VIDEOJUHIS (10 min), ÜVVK taotluste sisestamisne SA KIK e-toetuste keskkonnas.

nr Liituja tegevused OÜ Strantum tegevused
1.

Tehniliste tingimuste taotlus

  • Lihtsustatud tehniliste tingimuste taotluse vorm (kodumajapidamistele, eramutele)(.docx)

  • Tehniliste tingimuste taotluse vorm (täita detailplaneeringute jm. korral) (.docx)

2. Tehniliste tingimuste väljastamine
3. Liitumislepingu sõlmimine Liitumislepingu sõlmimine
4. Liitumisprojekti tellimine, valmis projekti esitamine kooskõlastamiseks
5. Liitumisprojekti kooskõlastamine
6. Torustike väljaehitamine vastavalt kooskõlastatud liitumisprojektile
7. Uue liitumisühenduse vastu võtmine
8. Teostusjoonise esitamine
9. Teenuslepingu sõlmimine Teenuslepingu sõlmimine
10. Teenuste tarbimise alustamine

Popup