Tehnohooldus

Elektrisüsteemide hooldus (käit)

Korrapärane hooldus tagab elektrisüsteemide tõrgeteta töö ja garanteerib süsteemide ohutuse. Elektrisüsteemide hooldus on palju enamat kui lihtsalt elektripirnide vahetus ning seetõttu on hooldust (käitu) otstarbekas lasta teostada oma ala spetsialistil. Meie elektrikutel on B-kategooria pädevus ja nad teostavad käitu vastavalt elektriohutusseadusele.

Küttesüsteemi hooldus

Parima tulemuse küttesüsteemi avariide ennetamiseks annab põhjendatud regulaarsusega korraldatud hooldustegevuses.

Vee- ja kanalisatsioonisüsteemi ning üldhooldus

Tehnohooldus sisaldab veevarustuse, kanalisatsiooni ja välisuste tehnohooldust. Tulemused fikseeritakse hooldustööde raportis, puuduste ilmnemisel koostatakse nende kõrvaldamiseks eelarve ning kliendi nõusolekul teostatakse töö vastavalt esitatud eelarvele.

Küsige tehnosüsteemide pakkumist: haldus@strantum.ee või helistage telefonil +372 602 6483.

Popup