Ettevõttest

Autor: Sigrid Nieländer

 

Osaühing Strantum on ühelt poolt tavaline eraõiguslik äriühing, mille eesmärgiks on omanikule tulu teenimine. Teisalt on meie ettevõte aga eriline, kuna omanikuks on Harku vald ehk laiemalt, Harku valla inimesed. Omaniku selge tahe on, et ettevõte pakuks eelkõige meie oma inimeste heaolule olulisi teenuseid nende lähedal ning et kogu teenitud tulu suunataks tagasi meie inimestele ja keskkonda. Olgu need siis investeeringud heakorda, taristutesse, sotsiaalobjektidesse või spordirajatistesse. Me tegutseme selle nimel, et Harku vald oleks parim koht elamiseks ning et meie inimesed oleksid õnnelikud.

Algas kõik aga peatselt pärast valla sündi. 1992. aastal moodustati Tabasalu aleviku soojatootmiseks vallale kuuluv ettevõtte Tabasalu Soojus.

Et selline, tollel ajal avangardne majandamisviis ennast õigustas, olles eeskujuks teistelegi omavalitsustele, moodustati vallavolikogu otsusega 1993. aastal teinegi munitsipaalettevõte - Tabasalu Vesi. Kui 2002. aastal jätkas vald Ranna sovhoosist poolelijäänud spordikompleksi ehitust, ühendati mõlema munitsipaalettevõtte jõud – Tabasalu vee ja Tabasalu Soojuse liitmisel sündis osaühing Strantum, mile ainuomanikuks oli ja on Harku vald.

Nüüd, 15. aastat hiljem, on ettevõtte tegevusvaldkonnad tunduvalt laienenud. Strantum tegeleb lisaks soojatootmisele ja elanike veega varustamisele ka hoonete haldamise, avaliku ruumi heakorra ja muru niitmisega, haldame valla piires olevaid puhkerandasid, spordikompkeksi, kahte kalmistut..

Kuigi meie tegevusvaldkonnad on oluliselt laienenud, teenuste maht kasvanud, pole meie tööpõhimõtted muutunud: oleme endiselt valla elu edendajaks, elanikele igapäevaelus mugavuse ja turvalisuse loojad.

Popup