OLULINE INFO! Lumetõrje, sahkamine

TEATA PROBLEEMIST

Teehoolde spetsialist: Ain Soone
Telefon: + 372 5886 6881 (24 h)
*kui telefon ei vasta, suundub kõne Strantumi üldtelefoni numbrile 602 6480
E-post: teehooldus@strantum.ee

 • Harku vallale kuuluva ettevõtte Strantum OÜ hooldada on 350 kilomeetrit valla teid, selle hulgas ka kergliiklusteed.
 • Teed on jaotatud vastavalt liiklustihedusele kolme kategooriasse.
 • Iga kategooria tee hoolduseks on ette nähtud ka aeg, mil see peab olema lumest puhastatud ja sõidukõlbulik. Tavapärases olukorras – kui lund sajab ööpäevas kuni 10–15 cm – on kolmanda taseme teede puhastusajaks ette nähtud 5–6 tundi, teise taseme reageerimisajaks 6–7 tundi, ja esimese taseme puhul 8 tundi.
 • Tavalistes talveoludes algab teehooldemeeskonna töö kell 4 hommikul. Lumesadude ajal aga kell 2 öösel, sest elulised tegevused peavad hommikul juba vähemalt kell 6 tõrgeteta alustama.
 • Rasketest ilmaoludest tingitud eriline hoolderežiim tähendab seda, et teehooldajatel kulub hooldetöödeks rohkem aega kui tavaoludes.
 • Teedehoolduse kaart
 • Harku valla GIS portaal
 • Tee- ja sõiduolusid saab jälgida portaalist Tarktee.ee

LUMETUISK

Lumetuisk võib olla tõsiste tagajärgedega. Tugev tuul, suur külm ja ränk lumesadu võivad nii eraldi kui koos olla eluohtlikud. Veendu kindlasti, et ka su pereliikmed tunnevad ohte ja oskavad neid ennetada.

ENNE TUISKU

 • Varu joogivett, patareisid ning küttepuid.
 • Arvesta võimalike elektrikatkestustega.
 • Lae mobiiltelefon.
 • Tangi auto.

TUISU AJAL

 • Kui saad, jää tuppa.
 • Õueminekuks riietudes arvesta, et tuul teeb ilma veel külmemaks. Tuulise ilmaga pane selga rohkem riideid.
 • Kui saad, ära sõida autoga, eriti kõrvalteedel. Hädavajaliku sõidu korral võta kaasa laetud mobiiltelefon, lumelabidas, soojad riided ning soe jook.
 • Teavet tuisu tõttu tekkinud takistustest sõiduteedel küsi maanteeinfo numbrilt 1510.
 • Elektrikatkestustest teata Eesti Energia rikketelefonil 1343. Maha langenud liinidest teavita ka häirekeskust telefonil 112.
 • Inimvigastuste ning otsese ohu korral helista hädaabinumbril 112.
 • Elektrikatkestusest või ohtlikust olukorrast saab teada anda ka veebirakenduses MARU. Samuti saab sealt infot rikke likvideerimise prognoositava aja kohta.
Popup