Näitude teatamine

 

 • Kastmisvee eraldi arvestamine lõppes 01.09.2018 seisuga.
  Palun kastmisvee näite mitte edastada!

  Harku valla volikogu poolt 30.06.2016 kinnitatud uue Harku valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni liitumise ning kasutamise eeskirja alusel lõpetati alates 01.09.2018 Harku valla põhjaveemaardlatest võetava kastmisvee mõõtmine ja arvestamine (§ 10 lg 6).
  Edaspidi ei eristata veetarbimises kastmisvett muust tarbitavast veest.

  Lisainfo: Kastmisvee eraldi arvestamine Harku vallas lõppeb 01.09.2018

 • Kliendid, kelle kinnistu veevärgile on paigaldatud digitaalne veearvesti, ei pea alates 01. aprillist 2017 veearvesti näitu OÜ-le Strantum teatama.
 • Mehaanilise veearvesti puhul säilib näitude teatamise kohustus.

Kui Teie poolt edastatavad arvestinäidu liigid ei ole kirjeldatud järgnevates lahtrites, palume need lisada kommentaaride, märkuste väljal.

 

 

*
*
*
*
Kortermaja
Kortermaja
Eramu
(saun, abihoone)
Popup