OLULINE INFO! Tugevad tuuled, torm

TEATA PROBLEEMIST

 • Telefon: 600 7800 (valik 2) Harku valla teed ja tänavad. Teedele kukkunud puud, jm takistused. Ohtlikud teelõigud
  *
  kui telefon ei vasta, suundub kõne Strantumi üldtelefoni numbrile 602 6480
 • E-posti: teehooldus@strantum.ee

KUIDAS END JA TEISI TORMI EEST KAITSTA?

ENNE TORMI:

 • Korja õuest kokku tuulega lendu tõusta võivad esemed.
 • Pargi sõiduk lagedale või garaaži.
 • Arvesta võimalike elektrikatkestustega: varu koju piisavalt toitu ja jooki.
 • Tangi auto kütusepaak täis.

TORMI AJAL:

 • Püsi siseruumides.
 • Väldi autosõitu. Kui sõit on vältimatu, vali sobiv sõidukiirus ning arvesta teele langeda võivate puude või muude takistustega.
 • Hoia eemale maha langenud elektriliinidest. Teavita neist Elektrilevi rikketelefoni numbril 1343 ja eluohtlikest olukordadest häirekeskust numbril 112.
 • Elektrikatkestusest või ohtlikust olukorrast saab teada anda ka veebirakenduses MARU. Samuti saab sealt infot rikke likvideerimise prognoositava aja kohta.
 • Võimalusel väldi ahju kütmist – korsten võib tugeva tuule tõttu tagurpidi käima hakata ja suitsu tuppa puhuda.
 • Inimvigastuste ja otsest ohtu põhjustavate purustuste korral helista hädaabinumbril 112.

JUHUL, KUI ELEKTER PEAKS KATKEMA, SIIS:

 • Teavita sellest ka elektriettevõtteid.
 • Elektrikatkestuse korral kasuta valgusallikana pigem patareidel töötavat taskulampi, mitte küünlaid.
 • Jälgi infokanaleid täiendavate prognooside ja käitumisjuhiste saamiseks: abiks on patareidega raadio või autoraadio.
 • Tunne huvi, kas sinu tutvuskonna vanemate inimestega on samuti kõik korras.
Rahvusvahelise leppe kohaselt loetakse tormiks tuult, mille keskmine kiirus ulatub 21 m/s ja üle selle. Sellise tuulega murduvad puud või kistakse nad juurtega maast välja, hoonetel võivad tekkida suured purustused. Eestis esineb nii suurt tuult keskmiselt kahel korral aastas, peamiselt Lääne-Eesti saartel.

Tuule keskmise kiiruse kõrval on oluline ka tuulepuhangute ehk tuuleiilide tugevus, mida iseloomustatakse tuule maksimaalse kiiruse abil. Tugevad järsud tuuleiilid ongi ühed kõige tihedamini esinevad kahjustuste tekitajad. Need laastavad metsi, tekitavad kahju elektriliinidele, teedele ja hoonetele. Merel võivad tuuleiilid saada kõrgete lainete tõttu laevadele saatuslikuks.

Tuulepuhangute ohtlikkuse tase tõuseb oluliselt alates 25 m/s. Tuule keskmine kiirus ei ole Eestis kunagi saavutanud orkaani mõõtu, mis algab väärtusest 34 m/s, kuid puhanguline kiirus võib küll nii suur olla.

Käitumisjuhised koostatud koostöös Päästeametiga.

Allikas: Päästeamet Ilmastikust tingitud hädaolukorrad - Torm, Keskkonnaagentuur Kui ilm muutub ohtlikuks

Popup