OLULINE INFO! Kaitse veetorusid külmumise eest

Igal aastal enne talve tuleks majapidamistes veesüsteemid üle vaadata ja seada valmis saabuvateks külmakraadideks.Veesüsteemide kontrollimisel tuleks meeles pidada, et soojustust veevajab torustik kütmata keldrites ning vundamendist läbiminekul. Samuti koridoris asuvad vee- ja kanalisatsioonitorud vajavad soojustamist. Eesti Vee-ettevõtete Liit on koondanud rea soovitusi, mida majapidamistes tuleks järgida vältimaks veesüsteemide külmakahjustusi.

ENNE KÜLMAKRAADIDE SAABUMIST

Kasutuses olevad hooned

 • Vaata üle kogu veevärk veendumaks, et liigne külm ei pääseks ligi.
 • Isoleeri veetorustik, paigaldades selle külmumispiirist sügavamale maasse (1,5 – 1,9 m maapinnast allpool). Täiendavalt võib soovitada ka torude elektrilist soojendamist külmumise vastu.
 • Soojusta torustik, mis võib enim olla mõjutatud välistemperatuurist. Erilist tähelepanu peaks pöörama veetoru majasisendi kohtadele ja keldriruumidele, sh aknad. Soojustamiseks võib kasutada kõiki käepäraseid vahendeid, näiteks vanu ajalehti, riideid vmt.
 • Selgita välja, milline on sobilik isolatsioonimaterjal. Vana kasukas ja kaltsud ei anna piisavat kaitset. Torude hea külmakindluse tagab õigesti valitud isolatsioon. Küsi nõu ehituskaupade kauplusest või santehnikult.
 • Arvesta ka niiskuse ja tõmbetuulega. Niiskus vähendab soojapidavust ja tõmbetuul kiirendab külmumist. Seepärast vaata üle keldrite aknad ja uksed ning vajadusel tihenda soojakindlamaks.
 • Lühiajaliseks abinõuks, kui torustikus olev vesi hakkab külmuma, on veekraani nirisema jätmine. Vee liikumine torustikus takistab selle külmumist.
 • Kui siiski juhtub, et veetorustik külmub, tuleb esmalt kindlaks teha koht, kust külm on torustikule ligi pääsenud. Kasuta ülessulatamiseks ohutuid vahenditeid ja varu aega, sest soojendada tuleb aeglaselt, et vältida torustike kahjustusi (sobiv vahend on nt soojapuhur).

Igapäevaselt mitteköetavad või talveperioodil kasutuseta seisvad hooned (nt. suvekodud)

 • peata hoones vee liikumine, selleks sulge peakraan või pump kaevust.
 • Peakraani sulgemiseks tuleb ühendust võtta OÜ Strantum  +372 5047564, ando.liiv@strantum.ee
 •  Tühjenda veetorustik, -boiler, WC-poti loputuskast ja äravool, kraanikausi äravool ja muud veesõlmed.

Digitaalse veemõõtjaga veemõõdusõlme veest tühjendamiseks talviseks perioodiks

 • Sulge õues olev tühjendusega maakraan. Veendu, et maakraan oleks suletud lõpuni.
 • Kontrolli, et veemõõdusõlmes olevad kuulkraanid mõlemal pool veemõõtjat oleksid avatud (soovitavalt ¾ ulatuses, sest see tagab, et kuulkraani ei jää vett).
 • Ava veemõõdusõlmes olev õhutus- ja tühjenduskraan. Veendu, et vett enam veemõõdusõlmes pole.
 • Kontrolli, et veemõõtja ekraanil vilguks kiri “Dry”. See näitab, et veemõõtja on kuiv.

Veemõõdusõlmede kaitsmine külmumise eest

 • Veearvesti töökindluse tagamiseks kaitse see külma eest. Veearvestit ümbritsev temperatuur ei tohi langeda alla +2 Co.
 • Kui veearvesti asub kaevus, tuleb soojustada kaevukaas. Selleks sobib näiteks 100 mm penoplast, millest tuleb lõigata kaevukaane suurune kate ja asetada see kaane alla. Lahenduseks võib olla ka küttekeha paigaldamine veemõõdusõlme.
 • Katkise, külmunud veearvesti tunneb ära purunenud klaasi või selle alla tekkinud vee järgi, millest tuleb teatada OÜ Strantum +372 602 6489, erko.valdt@strantum.ee

NB! Veervesti külmumise eest kaitsmine on iga kliendi kohus. Kui arvestit pole piisavalt hästi külma eest kaitstud, siis vahetatakse lõhki külmunud arvesti välja kliendi kuludega.

Veearvesti vahetamise hind koosneb: arvesti hind, väljakutsetasu, töötund.

 

Popup