Tehnilised nõuded ja soovitused

...

ÜLDISED TEHNILISED NÕUDED

 

.VEEMÕÕDUSÕLM

 

KINNISTU VEE- JA KANALISATSIOONITORUSTIKE PAIGALDUSE TÜÜPJOONISED

Kinnistutorustike VK teostusjooniste korrektsuse ja piisavuse üldine kontroll-loend 17.06.2022

REOVEEKANALISATSIOON

Vaakumkanalisatsiooni piirkonnas on kohustuslik kanalisatsiooni tuulutus läbi hoonesisese püstiku (ilma vaakumklapita) või hoonevälise õhustuse. Hoonevälise õhutust kasutatakse erandkorras olemasolevate hoonete liitumisel ühiskanalisatsiooniga.

 

SADEMEVESI

 

KASUTUSÕIGUSE ALA PLAANI NÄIDISED

Popup