Teehoolduse kevadtööd on alanud!

 
Teehoole – kevadel, suvel, sügisel ja talvel. Igale aastaajale jagub mitmesugust tarvilikku tegevust ning teehooldemeeskond koos vajaliku tehnikaga on valmis alustama kevadiste teede ja tänavate hooldustööde ning liikluskorraldusvahendite korrastamisega.
 

Nüüd, kus kevad võttis lumetõrjetöö enda kanda, on teehoolde meeskonnal võimalik alustada teede ja tänavate hooldamise kevadtöödega. Planeeritud on teostada erinevaid teede ja tänavate hooldus-, parandus- ja puhastustöid.

Märtsikuus sai juba algust tehtud kõnniteede harjamise ja puhastamisega, millega loodetakse soodsate ilmaolude korral juba aprilli esimeseks nädalaks valmis saada ning sealt edasi on plaanis võtta käsile tänavate harjamine.

Samuti on alustatud löökaukude täitmisega ning aprillis jätkub tegevus teede mõrade, pragude ja aukude remondiga.

Kuivadel kruusakattega teelõikudel alustati eelmisest nädalast  profileerimistöödega, mis jätkuvad terve aprillikuu kestel vastavalt ilmaolude võimalusele. Lisaks teostatakse kulumiskihi taastamise ning kandevõime tugevdamise eesmärgil kruusakattega teedele puistematerjali pealevedu. Tööd on planeeritud teha aprillis, mais.

Märtsis alustatud ning aprillis jätkuvate liikluskorraldusvahendite korrastamise käigus vahetatakse välja kõverad tähispostid, remonditakse katkiseid künniseid ning tehakse mitmeid muid liikluskorraldus- ja teetähisvahendite hooldustöid.

Liiklejatel palun olla hooldustööde teostamise kohtades tähelepanelik ja arvestav.

Popup