x

Osaühing Strantum kuulutab välja konkursi Vääna-Jõesuu rannas asuva vetelpäästejaama toitlustus- ja muude ruumide üürile andmiseks.

Asukoht: Harku vallas, Vääna-Jõesuu külas Vetelpäästejaama tee 6
Lepingu tähtaeg: 01.05.2019 – 31.12.2022

Ruumid Kokku
Kohvik

4 (78,8m2)

5 (14,9m2)

93,7m2
Hoiuruum 1 34,4m2
Hoiuruum 17 17,5m2

Tingimused konkursil osalejale:

 • Pakkumise võib teha ühele või mitmele ruumile. Lisatud tabel (Lisa 1).
 • Pakkumine esitada kogu perioodiks.
 • Ruumi 1 ja 17 konkursil osutub edukaks suurima üürihinna pakkuja.
 • Kohviku operaatori konkursil arvestatakse kolme kriteeriumi:
  1. pakutav üürihind (50%);
  2. pakkuja kontseptsioon (15%);
  3. pakkkuja varasem kogemus ja taust (35%).
 • Üürihinnale lisanduvad kütte, elektri, vee-ja kanalisatsiooni, side, valve, välikoristuse ning prügiveo kulud.
 • Kohvik peab olema iga päev avatud vähemalt perioodil 1. juuni kuni 31. august.
 • Üürnik/üürnikud peavad tagama kehtivatest õigusaktidest tulenevad tuleohutus- jm nõuded.
 • Puuduvad võlgnevused Harku vallale, OÜ-le Strantum ning Maksu- ja tolliametile.

Kohviku konkursil osalemiseks esitada:

 • Konkursil osaleja tutvustus. Esitada eelnevad tegevused toitlustusteenuse pakkumise valdkonnas, hetketegevus ning tuleviku plaanid.
 • Ülevaade ja nägemus toitlustusteenuse osutamisest üüripinnal. Kirjeldada üüripinnal pakutavaid teenuseid. Näidismenüü hindadega.
 • Muu asjasse puutuv lisainfo.

Osaühing Strantum konkurss Vääna-Jõesuu rannas asuva vetelpäästejaama toitlustus- ja muude ruumide üürile andmiseks Lisa 1 (Word.doc.)

OÜ Strantum konkurss Vääna-Jõesuu rannas asuva vetelpäästejaama toitlustus- ja muude ruumide üürile andmiseks (pdf.doc.)

Hoone plaan_Vetelpäästejaama tee 6_V-J (pdf.doc.)

Avaldusi konkursil osalemiseks ja pakkumisi ootame 22. aprilliks 2019 kl 12.00ks suletud ümbrikus aadressile Kooli 2a Tabasalu, OÜ Strantum.

Info ja küsimused esitada ning objektiga tutvumise aeg leppida kokku kirjalikult: OÜ Strantum, e-post: haldus@strantum.ee

Popup