Harku alevikus on algavast aastast vee-eetvõtjaks Strantum

 
Vastavalt Harku vallavolikogu 24.11.2022 otsusele nr 95 on alates 01.01.2023 Harku aleviku piirkonnas vee-ettevõtjaks Osaühing Strantum. Kuni 31.12.2022 (k.a) osutab Harku alevikus ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenust aktsiaselts Tallinna Vesi.

Aktsiaselts Tallinna Vesi lõpetab klientidega sõlmitud teenuslepingud alates 31. detsembrist ning Osaühing Strantum alustab klientidega uute teenuslepingute sõlmimist paralleelselt (kaugloetavate) veearvestite vahetamisega, mis on valdavalt kavas läbi viia detsembris 2022. Teenuslepingud hakkavad kehtima alates 1. jaanuarist 2023.

Vee-ettevõtjad teevad kõik endast oleneva, et teenusepakkuja vahetus oleks võimalikult sujuv.

Näitude teatamine ja tasumine

Kuni 31. detsembrini 2022  teatatakse arvestite näidud Aktsiaseltsile Tallinna Vesi. Detsembri veetarbimise eest tasumine toimub vastavalt  lepingule (ka juhul, kui arve saabub jaanuaris 2023) Aktsiaselts Tallina Vesi arveldusarvele. See kehtib ka neile klientidele, kellel on Osaühingu Strantum poolt veearvesti juba vahetatud.

Peale 1. jaanuari 2023 fikseeritakse klientidelt uute veearvestite näidud kauglugemise teel. Kliendid, kellel arvesti ei ole (OÜ Strantum poolt paigaldatud) kaugloetava arvestiga asendatud, teatavad ise alates jaanuarist 2023 veearvesti näidu Osaühingule Strantum kuni veearvesti vahetamiseni.

Küsimuste tekkimisel palun võtke ühendust e-posti aadressil: strantum@strantum.ee või telefonil 602 6480

Rohkem infot: Harku aleviku vee-ettevõtja piirkond

Popup