VEEVARUSTUSE KATKESTUS! Tiskre külas 8. novembril

 

Seoses Tiskre küla Pillado veetöötlusjaama veetorustiku ehitustöödega on veevarustus katkestatud teisipäeval 08.11.2022 ajavahemikus 10:00 - 14:00.

Veevarustus on katkestatud Nõmme tee 1, Liiva tee 1, 3, 5, 7 ja Välja tee 1 kinnistutel.

Veevarustus taastatakse esimesel võimalusel, kui vajalikud tööd veetorustiku ehitustöödel tehtud saavad.

  • Pärast tööde teostamist võib esineda veekvaliteedi ajutist halvenemist.
  • Vajadusel palume varuda tööde teostamise perioodiks vett.

! Ühistute esindajatel palun info edastada ka ühistu liikmetele. 

 

Teie mõistvale suhtumisele lootes ja ebameeldivuste pärast vabandades

OÜ Strantum

Popup