Veetorustike läbipesu Tiskre külas 24. novembril

 

Seoses Tiskre külas veetorustike läbipesu teostamisega esineb veevarustuses häireid (surve langus, lühiajalised katkestused) kolmapäeval 24.11.2021 ajavahemikus 09:00 - 16:00.

 

⇒ Läbipesu ajal võib vesi olla lühiajaliselt hägune.

⇒ Veetorustike läbipesu eesmärk on eemaldada veetorustiku sisepinnale ladestunud sete, et tagada klientidele puhas ja kvaliteetne joogivesi.

⇒ Palume antud ajavahemikul võimalusel vett mitte kasutada. Kui peale torustike läbipesu on vesi endiselt hägune, tuleks lasta kraanist veel joosta kuni selle selginemiseni.

⇒ Vajadusel palume varuda tööde teostamise perioodiks vett.


⇒  Ühistute esindajatel palun info edastada ka ühistute liikmetele.

Teie mõistvale suhtumisele lootes ja ebameeldivuste pärast vabandades,

OÜ Strantum

Popup