Vee kvaliteedinäitajate mittevastavus Harkujärve piirkonnas - TÄIENDATUD

Osaühing Strantum tuvastas Harkujärve tegevuspiirkonnas teostatud veekvaliteedi korralise seire käigus (mikrobioloogiliste) kvaliteedinäitajate mittevastavuse Harkujärve Põhikooli veevärgis. Osaühing Strantum teavitas viivitamatult Terviseametit ning kool edastas info lapsevanematele.

Veekvaliteedi mittevastavus tuvastati joogivees, mida võetakse AS Tallinna Vesi süsteemist st. mõjutatud on vaid kliendid ja kinnistud, mis on ühendatud torustikuga, mille veeallikaks on Tallinna linna ühisveevärk. AS Tallinna Vesi on joogivee kvaliteeti oma torustikuosas kontrollinud ning mittevastavusi ei tuvastatud.

Vastavalt Terviseameti selgitusele on Terviseamet määranud Coli-laadsete bakterite esinemise korral joogivees liike täpsemalt ning leidnud, et tegemist on bakteriga Lelliottia amnigena, kes on olemuselt keskkonnabakter. Enterobakterite perekonda kuuluvad bakterid põhjustavad harva haigusi tervetel inimestel, kuid teatud liigid võivad põhjustada infektsiooni tavaliselt noorema- või vanemaealistel või immuunpuudulikkusega inimestel. Antud baktereid võib leida vee jaotusvõrgus tekkivas biokiles ning need on võimelised uuesti kasvama, kui valitsevad tingimused on soodsad. Soodsateks tingimusteks on madal kloori kontsentratsioon, orgaaniliste ainete olemasolu ja temperatuur vahemikus 15–20 °C. Kuigi ei ole tõenäoline, et antud bakterid võiksid põhjustada laialdasemat haiguspuhangut elanikkonna seas, on Coli-laadsete bakterite esinemine ebaharilik ning viitab vee kvaliteedi halvenemisele.

Olukorrast tulenevalt soovitab Terviseamet kuni probleemi lahenemiseni koolil vett kasutada joogiks ja toiduvalmistamiseks vaid keedetult ning võimalusel tarvitada pudelivett.

Kinnistute loend kus võib esineda coli-laadsete bakterite olemasolu joogivees:

  • J. Venteri tee 2, 2a, 2b, 4, 5, 6, 7
  • Kiriku tee 4, 14, 16

Ühtlasi annab Osaühing Strantum teada, et viib täna, 20. septembril, ajavahemikul 10:00-14:00, läbi ühisveevärgi torustiku loputuse Harkujärvel Kiriku ja Venteri teel.

Torustike läbipesu on kavas korrata ka esmaspäeval 23. septembril ajavahemikul 9:00-12:00.

Tööde teostamise ajal ei ole soovitatav vett kasutada.

Kordusproovid võetakse Venteri tee koolimajast ja lasteaiast 23. septembril. Täiendavad proovid on kavas võtta lisaks Kiriku tee ühisveevärgist ning AS Tallinna Vesi ja OÜ Strantum torustike piiritluspunkti lähedusest.

Kordusnalüüside tulemustest informeerime kliente viivitamatult.

Osaühing Strantum ja Terviseamet tegelevad jätkuvalt olukorra põhjuste väljaselgitamisega.

Popup