Heidame pilgu möödunud aasta tegemistele ja uue aasta plaanidele

Veemajandus

Suurimad väljakutsed on olnud veeosakonnas, kus peale igapäevase vastutusrikka töö, milleks on kvaliteetse ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni (ÜVK) teenuse tagamine ja uute klientide liitumine, on juhitud kolme mastaapset veemajandusprojekti ning üle võetud kahe suure piirkonna opereerimine. Lisaks on töös uus Harku valla ÜVK arendamise kava, mis näeb lähiaastatel ette uusi veemajandusprojekte Tabasalus, Harkujärvel ja Harku alevikus.


Harkujärve ja Tiskre piirkondade ülevõtmine.

2018. aasta lõpus omandas Strantum Harkujärve ja Tiskre ÜVK taristu ning võttis piirkondade opereerimise üle alates 2019. teisest poolaastast. Paari kuuga suudeti välja vahetada peaaegu kõigi 600 majapidamise veearvestid, mis on elanikele nüüd mugavalt kaugloetavad. Septembris tuli lahendada olukord, kus mõnes punktis ei vastanud joogivesi kehtivatele normidele. Torustike läbipesuga tulemus küll saavutati, kuid sarnase olukorra vältimiseks tulevikus otsustati suurendada kvaliteetsel põhjaveetoitel majapidamiste arvu. Töö käib selle nimel, et pinnaseveest tulevikus täielikult loobuda. Koos uute liitujatega mujal piirkondades kasvas klientide koguarv ligi tuhande leibkonna võrra.

Tabasalu–Rannamõisa veemajandusprojekt

Projekti eesmärk on Tabasalu alevikus laiendada ühisvee- ja -kanalisatsioonivõrku ning rekonstrueerida amortiseerunud vee- ja kanalisatsioonitorustikud, laiendada Rannamõisa küla ühisvee- ja -kanalisatsioonivõrku ning rajada Ilmandu külla ühisvee- ja -kanalisatsioonivõrk, rekonstrueerida Keskuse, Sarapuu ning Allika puurkaevpumplad. Veetöötluse rekonstrueerimise ja rajamise ehitustöid tehakse kõigis kolmes veetöötlus- jaamas, lõpptähtaeg on selle aasta aprill. Tabasalu ÜVK rekonstrueerimise ja rajamise ehitustööd käivad, tööde eeldatav lõpp on jaanuaris. Ilmandu ÜVK rajamise tööprojekte juba koostatakse. Väljakutseks on olnud Tilgu tee lahendus, kus maanteeametiga kokkulepet ei saavutatud, kuid elanikega on saadud kokkulepped torustike rajamiseks läbi erakinnistute ning lähiajal algab ka seal ehitus. Tööde lõpptähtaeg võib projekteerimistööde venimise tõttu lükkuda suve lõppu. Rannamõisa ÜVK rajamise ehitustööd käivad, tööd lõppevad mais.

Vääna veemajandusprojekt

Vääna veemajandusprojekt sai edukalt lõpetatud. Eesmärk oli tagada Vääna reoveekogumisalas kvaliteedinõuetele vastav joogivesi ning reovee nõuetekohane kokkukogumine ja puhastamine – kvaliteetse joogivee tagamiseks veetöötlusjaama ja amortiseerunud veevõrgu rekonstrueerimine ning kanalisatsioonisüsteemi töökindluse tagamiseks ja põhjavee reostusohu vähendamiseks amortiseerunud kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimine. ÜVK-ga liitumise võimaluse sai kokku umbes 400 leibkonda.

Soojamajandus

Möödunud aastal sai Tabasalu kaugküttepiirkonnas konkurentsiametis kehtestatud piirhind, mis hoiab lõppkliendi kulud kontrolli all. Soojamajanduses suuri arenguid eelmisel aastal ei olnud, ent uudiseid on oodata juba sel aastal. Eesmärk on tootmishinna alandamine.

Haldus

Suurim ehitusprojekt oli Tabasalus Teenuste 2 hoone rekonstrueerimine ja uue fassaadi ehitus, tööd jätkuvad sel aastal. Rekonstrueeritud osas avas uksed Lillepere keskus, mis pakub vallaelanikele teraapiaid, rehabilitatsiooniteenuseid, nõustamist, koolitusi. Haldusportfellis on üle 50 000 m² pinda, sealhulgas naaberomavalitsustes. Strantum hooldab u 350 km Harku valla teid ja mitmeid parklaid. Niidame regulaarselt haljasalasid, trimmerdame, koristame lehti ja lund peaaegu ühel miljonil ruutmeetril üle valla. Haldusosakond on olnud valla partner ka uue Harku sotsiaalkeskuse ehitamisel ja ala korrastamisel, mis avab oma uksed klientidele juba lähiajal. Jätkuvalt hoiame korras Tabasalu, Suurupi ja VäänaJõesuu randu. Hästi on õnnestunud Vääna-Jõesuu endise vetelpäästejaama käivitamine. Hoonesse on investeerinud ka uus Jõesuu Lounge’i operaator ning hoone ja selle ümbruse arendamine jätkub ka järgnevatel aastatel, et meie elanikel ja külalistel oleks üks tore suvepuhkuse paik.

Sport

Strantum haldab Tabasalu spordikompleksi, mida külastatakse tipphooajal kuni 15 000 korral kuus. Lisaks on spordiosakonna haldusalas Teenuste tänava tantsusaal, Muraste spordisaal ja Harkujärve spordihoone. 2019. aastal investeeriti uude Tabasalu spordikompleksi aurusauna ja amortiseerunud tehnosüsteemidesse. Võist-luste läbiviimisel on koostööd tehtud Tabasalu triatloniklubi ja Tabasalu jalgpalliklubiga. Rõõmu tegid ja emotsioone pakkusid eriti Tabasalu jalgpallimeeskonna võitluslikud liigamängud suurel staadionil peatreener Marko Kristali juhendamisel, kes on nüüdseks liikunud Eesti Meistriliigasse Nõmme Kaljut juhendama. Tabasalu spordikompleks on väga intensiivse kasutusega ja kahjuks kaasneb sellega vahel pahatahtlik käitumine. Teenindav personal annab parima, et kompleks püsiks korras ja ilusana, kuid alati sellest ei piisa, silmi ei jagu igal ajal igale poole. Aitäh klientidele, kes on märganud ja aidanud ära hoida korrarikkumisi ning vandaalitsemist. Hoiame meie ühist vara, et kõigil oleks hea ja turvaline sportida!

Meriküla spordi- ja õppekeskus

Valminud on Meriküla spordi ja õppekeskuse koduleht, mis tutvustab põhjalikult keskuse teenuseid ja võimalusi. Kodulehelt leiab ka kaardi ümbrus- konna vaatamisväärsustega. Spordisaal on piirkonna suurim. Sporditiiba on välja ehitatud ka maadlus- ja poksisaal, valminud on uue sisustusega jõusaal. Oma uude pessa on sisse kolinud kodutütred ja skaudirühmad, garaažidesse sai talveks kuiva ja mõnusa koha Tilgu Merepääste Seltsi tehnika. Hoones toimetab ko-halikku kogukonda koondav Meriküla selts. Majutustiivas õnnestus käivitada hotelliteenus, mis pakub hosteli tasemel majutust ning on varustatud koodlukkudega ja võimeline seega kliente vastu võtma teenindava personali sajaprotsendilise kohalolekuta. Veebilehe Booking.com vahendusel tehti suvel juba ligi sada broneeringut ja klienditagasiside hinne on 8,0 ehk “väga hea”.

Meelis Härms, OÜ Strantum juhataja. Harku Valla Teataja 15.01.2019

Popup