Ülevaade Tabasalu katlamaja seadistustöödest

 
Tabasalu katlamaja näol on tegemist uue ja keerulise katlamajaga, kus mitmed süsteemid on hetkel veel katsetamise ja seadistamise järgus.

24. jaanuaril tekkinud olukord (must suits ja tahm) tekkis mitme asjaolu kokkulangemisel. Probleemi tekitas lühiajaline tõrge puidukatla korstna tuhapüüduris. Viga on tuvastatud ning likvideeritud. Lisaks katsetati võimalikke erinevaid avariiolukordi, mille käigus tekkiv suits suunati avariikorstnasse. Kõik protsessid ei õnnestunud esimese korraga ning see oli üks põhjustest tahma väljumisele korstnast. Kõik katsetused on hädavajalikud, et sarnaseid olukordi igapäevatöös vältida.

Kahjuks on tõsiasi see, et seadistamise ajal võib katlamaja korstnast väljuda musta suitsu ning välisõhus tunda suitsugaaside lõhna. Seoses ülemaailmse olukorraga on erinevate seadmete tarneraskused ning seadistamine on võtnud eeldatavast rohkem aega.

Hiljemalt veebruari lõpuks saab katlamajja paigaldatud ka suitsugaaside pesur. Need 3 (koos multitsükloni ja kottfiltriga) seadet puhastavad korstnast väljuva õhu ning edaspidi väljub korstnast ainult puhas veeaur.

Katlamaja korstna kõrgus vastab kõikidele keskkonnanõuetele.

Vabandame tekkinud ebameeldivuste pärast ja jääme lootma Tabasalu elanike mõistvale suhtumisele.

Popup