Ühiselt pingutades (l)ootusrikkalt tulevikku - HVV majanduskomisjoni ülevaade Harku valla majanduslikust olukorrast

 

Harku valla Teataja, 14.04.2021
HVV majanduskomisjoni esimees Meelis Härms

Majanduskomisjoni koostöö vallavalitsusega kiirete ja vastutusrikaste otsuste tegemisel ning tegevuste koordineerimisel koroonakriisi ajal on olnud tõhus. “Rahaasjad on korras, eelarvet täidetakse korrektselt ja vald areneb kiiresti,” tõdeb komisjoni esimees Meelis Härms (Isamaa).
 

Koroonakriisi algusest alates on vallavalitsus pea igal majanduskomisjoni koosolekul andnud ülevaate majanduslikust olukorrast ning vajalikest majanduslikest ja finantsmeetmetest. 2020. aastal majanduskomisjonis menetletud eelnõudest ja aruteludest olid olulisemad ning suurema mõjuga sel aastal valmiva Tabasalu hariduslinnakuga seonduv, erinevad kriisimeetmed, Alasniidu lasteaia omandamise protsess, riigilt kinnistute omandamine jalgpallihalli ehituseks Tabasalus ja haridusasutuse rajamiseks Liiva teele Apametsas. Samuti loomulikult mitmete arengu- ja tegevuskavade menetlemine, mis tagab valla pikaajalise ja mõtestatud arengu.

 Maksulaekumine ja kulude kokkuhoid

2019. aastal laekus makse 19,4 mln eurot. 2020. aasta esialgu kinnitatud eelarve oli 20,8 mln eurot, mida lisaeelarvega vähendasime 19,4 mln eurole, 2020. aasta tegelik maksulaekumine oli 20,1 mln eurot. Ka 2021. aasta esimene kvartal on tulumaksu laekumise osas positiivne. Volikogu on kinnitanud käesoleva aasta tulumaksu laekumiseks 20,620 mln eurot, mis teeb ühe kuu laekumiseks 1,718 mln eurot. Kolme kuuga on laekunud 5,377 mln eurot ehk 1,792 mln eurot kuus. Seega oleme tulumaksu laekumise osas plussis 222 000 euroga. Põhitegevuse kulusid hoiti kokku 326 000 eurot.

Riigilt saadud täiendavad toetused

Toetusfondist on vallale eraldatud 584 000 eurot (stabiliseerimise toetus 341 000 eurot ja teede korrashoiuks 243 000 eurot), investeeringuteks saime 790 000 eurot ning sotsiaaltoetust 15 000 eurot.

Komisjoni esimehena võin kinnitada, et vallavalitsus on kriisis tegutsedes hästi hakkama saanud. Majanduslik seis, arvesse võttes mõningast prognoositud maksutulu vähenemist, kokku hoitud kulusid ning riigi poolt eraldatud vahendeid, on hea ning annab võimaluse vaadata lootusrikkalt tulevikku.

Harku valla rahaasjad on korras, eelarvet täidetakse korrektselt ja vald areneb kiiresti, luues parimat või- malikku elukeskkonda oma elanikele. Olulisematest projektidest 2020. aastal võib välja tuua näiteks Meriküla spordi- ja õppekeskuse arendamise, kus alustas tegevust Tabasalu ühisgümnaasiumi (TÜG) filiaal ning Panga- pealse lasteaia Montessori rühm. Suur töö on tehtud ka ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamisel. Valminud on mahukad veemajandusprojektid Tabasalus, Ranna- mõisas, Ilmandus, Merikülas, Murastes ja Väänas ning tööd kestavad veel Türisalus.

Tänavu valmib Tabasalu hariduskompleks ja TÜG-i endises algklasside majas saab omale ruumid muusika- kool, spordikompleksi kolmandale korrusele rajatakse uus noortekeskus. Tabasalus saab lõpuni rekonstrueeritud Ranna tee, valmimas on ka Nooruse tänav, mis tagab ligipääsu hariduskompleksile ja uuele elamurajoonile. Rõõmu teeb Tilgu sadama areng, kuhu vald on panus- tanud mitmel aastal järjest, ning tegevus jätkub. Samuti jätkatakse Muraste ja Meriküla küla ühendava tänapäeva nõuetele vastava allapääsu rajamisega.

Harku valla eelarvet iseloomustab hea maksulae- kumine ja konservatiivne kulutamine, mis võimaldab täita ambitsioonikat arengukava. Meie vald on jätkuvalt Eesti kõige edukamate ja võimekamate omavalitsuste esikolmikus, mis on samal ajal nii suur rõõm kui ka kohustus ja vastutus. On au jätkuvalt panustada sellesse edusse majanduskomisjoni tööga. Tegusat kevadet ja ilusat lähenevat suve!

Popup