Teadaanne ja üleskutse Rannamõisa külas asuvate kinnistute omanikele!

Osaühing Strantum viib läbi Harku vallas Rannamõisa külas täiendava uuringu raames laiendatud küsitlust, eesmärgil taotleda rahastust Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist Rannamõisa piirkonna ühisveevärgi ja -kanalisatsioonisüsteemide ehitustööde teostamiseks. Kogume infot e-posti ja telefoniteel. Lisaks käime teavet hankimas kinnistu omanike kodudes kohapeal.

Küsitluse fookuses on nimetatud piirkonna elanike huvi ja valmisolek ühisveevärgi ja –kanalisatsioonisüsteemidega liitumiseks.

Ühtekuuluvusfondi taotlus ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni liitumispunktide rajamiseks rahuldatakse vaid nendes piirkondades, kus kinnistuomanike huvi ja valmisolek liitumiseks on üle 60% ja projekti abikõlblike kulude suurus ühe liitumisvõimaluse saava elaniku kohta ei ületa 5000 eurot. Projekteerimistöödega alustatakse positiivse rahastamisotsuse kohaselt 2018 aastal ning ehitustöödega 2019 aastal, liitumine ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga toimuda pärast torustike rajamist.

Ühtlasi palume kõiki kinnistu omanikke, kelle juurde pole jõutud tulla või keda pole e-posti või telefoniteel küsitletud, palun võtta ühendust e-postiaadressil vesi@strantum.ee.

Pikem ülevaade küsitluse kohta: Küsitluse kaaskiri pdf.doc.
Projekti joonis pdf.doc


Küsitlusega hõlmatud piirkond:

Kanarbiku tee
Kanarbiku tee 1; Kanarbiku tee 3; Kanarbiku tee 5

Kapteni põik
Kapteni põik 1; Kapteni põik 3

Kapteni tee
Kapteni tee 5; Kapteni tee 6; Kapteni tee 8; Kapteni tee 10

Kõrgemäe tee
Kõrgemäe tee 11; Kõrgemäe tee 13; Kõrgemäe tee 13a; Kõrgemäe tee 17; Kõrgemäe tee 19; Kõrgemäe tee 21; Kõrgemäe tee 23; Kõrgemäe tee 25; Kõrgemäe tee 27; Kõrgemäe tee 29; Kõrgemäe tee 41; Kõrgemäe tee 43; Kõrgemäe tee 45; Kõrgemäe tee 53; Kõrgemäe tee 55; Kõrgemäe tee 57; Kõrgemäe tee 59; Kõrgemäe tee 61; Kõrgemäe tee 63; Kõrgemäe tee 7; Kõrgemäe tee 71; Kõrgemäe tee 9

Merepiiga tee
Merepiiga tee 11; Merepiiga tee 15; Merepiiga tee 5; Merepiiga tee 7; Merepiiga tee 9

Näkineiu tee
Näkineiu tee 1; Näkineiu tee 10; Näkineiu tee 2; Näkineiu tee 3; Näkineiu tee 4; Näkineiu tee 6; Näkineiu tee 8

Ringtee
Ringtee 2; Ringtee 4; Ringtee 6; Ringtee 8a; Ringtee 8b; Ringtee 11; Ringtee 12; Ringtee 14; Ringtee 15; Ringtee 17; Ringtee 19; Ringtee 21; Ringtee 23; Ringtee 25; Ringtee 27; Ringtee 29; Ringtee 31; Ringtee 33; Ringtee 35; Ringtee 37; Ringtee 39

Rähni tee
Rähni tee 2; Rähni tee 5; Rähni tee 6

Sambliku tee
Sambliku tee 1; Sambliku tee 2; Sambliku tee 3; Sambliku tee 4; Sambliku tee 5

Vanataari tee
Vanataari tee 3

Popup