Tänuavaldus!

Hoogsalt kestnud Tabasalu-Rannamõisa-Ilmandu veemajandusprojekti ehitus- ja renoveerimistööd on pannud projektipiirkonna vee- ja kanalisatsiooni tarbijate kannatuse nii mõnelgi korral proovile.

Ehitaja on teinud pingsat tööd, et jõuda ehitustöödega õigeaegselt valmis ning taastada elanikele tavapärane olukord ja takistusteta liiklemine. Aegajalt on tulnud ette, et töid tuleb teostada ekstra ja seda ka nädalavahetustel.

Laupäeva pealelõunal lisatööde käigus juhtunud veeavarii tõi endaga kaasa nii ehitajale kui Strantumi veeosakonnale töise ja pingelise puhkepäeva. Juhtumi ilmnedes asuti koheselt tegutsema ning leiti vähese ajaga võimalused ja lahendused veevarustuse võimalikult kiireks taastamiseks. Lubatud ajaks oli veevarustus kõikides majapidamistes taas olemas.

Täname kõiki meie kliente mõistva ja kannatliku suhtumise eest ja neid, kes veeprobleemist meile teada andsid. Meie heameeleks leidus kliente, kes suutsid ebamugavast olukorrast huumoriga üle olla ning meie kiiret tegutsemist tunnustasid. 

Suur tänu!

Strantum OÜ

Popup