Täna on Ülemaailmne Veepäev!

Maailma veepäeva tähistatakse 22 märtsil juba alates 1993. aastast.

Tegemist on 1993 aastal Rio de Janeiros toimunud ÜRO Keskkonna-ja arengukonverentsi initsiatiiviga, et juhtida avalikkuse tähelepanu kvaliteetse joogivee nappuse probleemile maailmas, teadvustada veevarude kaitsmise vajadust ning innustada valitsusi, kodanikeühendusi ja erasektorit tegema ühiseid jõupingutusi veevarude säilitamiseks.

Hoidkem ja kaitskem meie kallist vara!

Loe tänast EVEL pressiteadet

Vaata ka veeseire.ee üleskutset.

Lisalugemist: World Water Day 2018

Telegramm.ee: Põnevad teooriad: kust tuli Maale vesi?

Popup