Soojusenergia hinna korrigeerimine

 
Seoses kütuste (hakkepuit, gaas) ja elektri hindade prognoosimatult suure tõusuga on kasvanud soojatootmise kulu Tabasalu võrgupiirkonnas.
 

Alates 01.11.2022 on uus soojusenergia hind 62,25 €/MWh (tõus 5,5%). Järgmine müügihinna ülevaatamine on planeeritud aasta pärast.

Popup