Soojusvarustuse katkestus Tabasalus 29. mail

Elektrilevi OÜ teostab 29. mail kella 10:00 kuni 13:00 Tabasalu alajaama (AJ Tabasalu) hooldustöid, millega seoses toimub Kooli tn 3 katlamaja elektrikatkestus.

Seoses elektrikatkestusega Tabasalu katlamajas 29. mail toimub ka soojusvarustuse katkestus.

Soojusvarustus taastatakse peale tööde teostamist.

Teie mõistvale suhtumisele lootes

OÜ Strantum soojusosakond

Popup