Põhjamaine talv on Strantumile tavapärane – oleme selleks valmis

 

Taas sajab valget lund väljas …

Põhjamaisele laiuskraadile iseloomulik talveilm on viimasel paaril päeval olnud ülevoolavalt helde tiheda lumesajuga. Talveilu ja pimedusele helgust ja kiirgavat valgust andev valge kohev lumi on aga ka ummistanud meie teed ja tänavad.

Strantumi teehooldemeeskond on talveks valmis

Strantumi teehooldemeeskonna jaoks ei ole talv tulnud ootamatult. Vastupidi, selleks on aasta jooksul hoolsalt ettevalmistusi tehtud. On sõlmitud vastavaid lepinguid; hooldetööde masinaparki on täiendatud ning olemasolevaid masinaid hooldatud ja remonditud. Teehooldes on tegutsemas 7 suurt traktorit ja 1 väiketraktor, lisaks 4 sahkveoautot ning 2 sahaga maasturit. Täna, on teehooldemehed väljas juba alates kella 2:00st ning järjepidev lumetõrje on jätkunud kogu päeva jooksul. Tõsi, tiheda ja pideva lumesaju korral on lahti lükatud tee lumevaba vaid loetud tundideks.


Pideva ja tiheda lumesaju korral kehtib eriolukord

Raskete lumeolude korral on prioriteediks suuremad teed ja tänavad. Teehooldus keskendub eelkõige sellele, et suured teed ja peatänavad oleksid hooldatud ning ühistranspordile ja operatiivautodele läbipääsetavad. Kõrvalised teed ja tänavad teenindatakse esimesel võimalusel. Neile, kes peavad kellaajaliselt jõudma punktist A punkti B palume varuda aega.

Väiksema prioriteediga teede korrashoid

Väiksema prioriteediga teedel sh AÜ teedel on teehooldusteenistuse kohustus lükata lumest puhtaks sõiduteed. Mahasõiduteed , värvaesised ei kuulu teehooldetööde hulka. Kinnistuomanikud on kohustatud need ise lumest puhastama. Kitsatel teedel ei ole võimalik teehooldust teostada arvestades kinnistute sissesõite. Teeäärtesse kogunevad vallid on paratamatud. Kui lund sajab korraga palju ei ole teehooldel võimalik iga sissesõitu eraldi lumevallist säästa. Samuti ei ole ka rohket lund kusagile eest ära lükata. Eraldi probleemiks on teeäärtesse pargitud sõidukid, mis takistavad oluliselt korrektset lumetõrjet.

Mõistev suhtumine

Strantumi teehooldemeeskond on tänulik mõistvale suhtumisele. Telefonikõned teehoolde valvetelefonile ei ole vaid kurjustavad, helistajateks on ka mõistvad vallakodanikud, kes on avaldanud tänu ja tunnustust. On hea meel, et valgest kohevast lumest tuntakse pigem rõõmu.

Oluline info

Teehoolde spetsialist: Ain Soone
Telefon: + 372 5886 6881 (24 h)
E-posti aadress: teehooldus@strantum.ee

  • Harku vallale kuuluva ettevõtte Strantum OÜ hooldada on 350 kilomeetrit valla teid, selle hulgas ka kergliiklusteed.
  • Teed on jaotatud vastavalt liiklustihedusele kolme kategooriasse.
  • Iga kategooria tee hoolduseks on ette nähtud ka aeg, mil see peab olema lumest puhastatud ja sõidukõlbulik. Tavapärases olukorras – kui lund sajab ööpäevas kuni 10–15 cm – on kolmanda taseme teede puhastusajaks ette nähtud 5–6 tundi, teise taseme reageerimisajaks 6–7 tundi, ja esimese taseme puhul 8 tundi.
  • Tavalistes talveoludes algab teehooldemeeskonna töö kell 4 hommikul. Lumesadude ajal aga kell 2 öösel, sest elulised tegevused peavad hommikul juba vähemalt kell 6 tõrgeteta alustama.
  • Teedehoolduse kaart
  • Harku valla GIS portaal

Soovime kõigile vallaelanikele ilusa lumise jõulukuu nautimist

OÜ Strantum

Popup