PLAANILINE SOOJUSENERGIA katkestus Tabasalu kaugkütte piirkonnas

 
Seoses Tabsalus uue elamukvartali (Mürsiku tänav) soojusstorustiku ehitustöödega ning uue  soojustorustiku ühendamisega magistraaltorustikuvõrku, toimub soojusenergia katkestus.
Töid teostatakse öisel ajal:  08.04. - 09.04.2021 ajavahemikul 22:00 - 06:00.

Soojusenergia katkestus hõlmab kogu Tabasalu kaugkütte piirkonda.

Popup