Klientide vastuvõtt Strantum OÜ kontoris on ajutiselt peatatud

  • Head kliendid! Seoses Koroonaviiruse leviku tõkestamisega seotud abinõude kasutusele võtmisega, on OÜ Strantum alustanud ulatuslikku kaugtöö rakendamist. Meie elektroonilised klienditoekanalid toimivad tavapäraselt, kuid oleme ajutiselt peatanud klientide teenindamise meie kontoris.

Hoiame üksteist!

  • Дорогие клиенты! Strantum OÜ начал переходить на обширную удалённую работу. Наши электронные каналы поддержки клиентов работают в обычном режиме,но мы временно приостановили обслуживание клиентов в нашей конторе.

Позаботимся друг о друге!

  • Dear customers! OÜ Strantum has swiched to working remotely. Our electronic customer support shannels work as usual, but we have temporarily suspended customer service in our office.

Let’s keep each ohter safe!

Klientidel palume pöörduda küsimuste korral:

Üldised küsimused, tehniliste tingimuste taotlused vee- ja kanalisatsiooniga liitumiseks, avariiteated kuni kl 17:00ni:

e-post: strantum@strantum.ee; tel. +372 602 6480

Vee- ja kanalisatsiooniga liitumise küsimused ja lepingu sõlmimine: 

e-post: indrek@strantum.ee; tel. +372 602 6497

Vee- ja kanalisatsiooniga liitumise tehniliste tingimuste väljastamine ja sellega seotud küsimused, projekti kooskõlastused ja seotud küsimused:

e-post: toomas@strantum.ee; tel. +372 602 6492

Heakorra jm haldusküsimused; VK torustike ehituse projekti tellimine ja kinnistusiseste torustike ehituse tellimine ning seotud küsimused:

e-post: haldus@strantum.ee; tel. +372 602 6486

Teede ja tänavate hooldus:

e-post: teehooldus@strantum.ee; tel. +372 58 86 6881 (24 h)

Avariitelefon:

+372 600 7800 (24 h)

Lisainfo: https://strantum.ee/kontaktid

Popup