Muraste küla põhjaosa elanikud tegid ajalugu

 

Eesti Vee-ettevõtete Liidu (EVEL) traditsiooniline tunnustamisüritus Aasta Veetegu tunnustab igal aastal kõiki neid ettevõtteid ja inimesi, kes on andnud oma panuse kvaliteetse joogivee ja puhta keskkonna nimel.

EVEL tunnustas 11. märtsil 2022 algselt novembris 2021. toimuma pidanud tunnustusüritusel taaskord parimaid. Aasta Veetegu 2021 tiitli pälvis koroonaviiruse seire reovees ehk uuring „Reovee analüüsil põhineva SARS-CoV-2 eelhoiatuse seiresüsteemi loomine“

Aasta Veeteo nominendina osalenud Strantumit tunnustati tänukirjaga „Muraste veemajandusprojekti - veemajandusajaloo kiireimad liitujad“ eest.

Ajalugu aitasid teha Muraste küla põhjaosa elanikud, kes tegutsesid ÜVK-ga liitumisel enneolematult kiiresti. Sellist elanike huvi ning aktiivsust ja kiirust liitumise protsessis ei ole varasemalt nähtud. Kiire tegutsemine tasus end ka suuresti ära. Liitujatel oli võimalik KiK toetusmeetme "Eraisikute vee- ja kanalisatsioonitaristu rajamine" kaudu taotleda kinnistusisese vee- ja kanalisatsioonitorustiku väljaehitamiseks toetust ning enamjaolt kõik totlejad seda võimalust ka kasutasid. KiK toetusmeetme limiteeritud 15,7 miljonit eurot sai kiiresti jagatud, seega liitujate kärme tegutsemine tuli neile igati kasuks. 

Strantum võitis Aasta Veeteo tiitli 2015 aastal projektiga „Harku valla Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekti elluviija“.

Eesti Vee-Ettevõtete Liit ehk EVEL on 1995. aastal loodud üleriigiline ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kaudu teenust osutavate vee-ettevõtjate ja sama tegevusalaga seotud teiste ettevõtjate vabatahtlik ühendus.

Vaata ka: 

Popup