Konkurentsiamet kooskõlastas Tabasalu võrgupiirkonnale müüdava soojuse piirhinna

Konkurentsiamet kooskõlastas 23. augustil 2019 Osaühingu Strantum Tabasalu võrgupiirkonnale hinnavalemi ja müüdava soojuse piirhinna. 

Ameti poolt allkirjastatud otsus sisaldab Tabasalu võrgupiirkonnale müüdava soojusenergia piirhinna sh hinnavalemi kujundamise metoodika üksikasju, aluseks võetavaid hinnakujundamise komponente ning kooskõlastuse menetluse käiku.

Konkurentsiameti otsus: OÜ Strantum Tabasalu võrgupiirkonnale hinnavalemi ja müüdava soojuse piirhinna kooskõlastamise kohta pdf.doc

Lühidalt:

  1. Kooskõlastada 09.08.2019 esitatud taotluse alusel OÜ Strantum Tabasalu võrgupiirkonnale alljärgnev hinnavalem:

h = 22,94 + 0,1300 x hindmaagaas (€/MWh)

  1. Lähtuvalt ettevõtte taotlusest ja KKütS § 9 lõikest 10 kehtib OÜ Strantum Tabasalu võrgupiirkonnale Konkurentsiameti käesoleva otsusega kooskõlastatud hinnavalem kuni 01.07.2022.
  2. Kooskõlastada 09.08.2019 esitatud taotluse alusel OÜ Strantum Tabasalu võrgupiirkonnale hinnavalemi alusel arvutatud müüdava soojuse piirhind 75,74 €/MWh.
  3. Tulenevalt KKütS § 9 lõikest 91 on OÜ Strantum kohustatud jälgima oma tegevusest sõltumatuid asjaolusid (sh kütuseostuhinda), mis mõjutavad soojuse hinda tarbijale, ja esitama Konkurentsiametile uue soojuse piirhinna kooskõlastamise taotluse hiljemalt 30 päeva jooksul, arvates asjaolu ilmnemisest, mis võib vähendada soojuse hinda tarbijale enam kui 5 protsendi võrra.
  4. KKütS § 1 lõike 2 ja § 8 lõike 3 kohaselt peab soojuse hind olema kulupõhine, mistõttu kütuse (maagaas) ostuhinna alanemise korral peab OÜ Strantum alandama ka tarbijatele müüdava soojuse hinda (müüma soojust alla Konkurentsiameti poolt kooskõlastatud soojusepiirhinna). Soojuse müügihinna arvutamisel tuleb ettevõtjal lähtuda Konkurentsiameti otsusega kooskõlastatud hinnavalemist ning kütuse tegelikust alanenud ostuhinnast.
  5. Hinnavalemit mõjutavate hinnakomponentide (soojuse müügimaht, trassikadu, soojuse tootmise kasutegur, soojuse tootmiseks kasutatava kütuseliik ning kulud) muutumisel tuleb OÜ-l Strantum esitada viivitamatult taotlus uue hinnavalemi kooskõlastamiseks.
  6. Hinnavalemi alusel soojuse piirhinna kooskõlastamiseks vajalike andmete esitamisel juhinduda Konkurentsiameti poolt välja töötatud ja ametiveebilehel (www.konkurentsiamet.ee) avaldatud metoodikast “Soojuse piirhinna kooskõlastamise põhimõtted”.

Soojus>Soojusenergia müügi piirhind

Popup