KIK annab teada! Eraisikute veetaristu toetus tuleb taas

 

Keskkonnainvesteeringute Keskus annab teada, et valitsus on otsustanud eraldada ligi 800 000 eurot Ühtekuuluvusfondi toetust eraisikute vee- ja kanalisatsioonitorustike ühendamiseks ühisveevärgi- ja kanalisatsioonivõrku. KIK avab taotlusvooru jaanuarikuu jooksul.

Toetust antakse reoveekogumisaladel elamu ühendamiseks ühisveevärgi ja/või -kanalisatsiooniga või kogumismahuti rajamiseks või ümberehitamiseks ning alla 2000 tarbijaga reoveekogumisalal ka elamule omapuhasti rajamiseks või ümberehitamiseks. Toetust makstakse standardiseeritud ühikuhinna alusel, toetuse summad on toodud KIKi kodulehel.

  • Toetatakse kinnistusisest ühisveevärgi ja -kanalisatsioonitaristu rajamist. Taotlusvoor avatakse jaanuari kuu jooksul.
  • Hinnanguliselt saab avatavas voorus vastu võtta veel umbes 300 taotlust.
  • Taotlejatel peab olema võimalus omaosaluse katmiseks.
  • Töödega ei tohi alustada enne rahastusotsuse saamist ning plaanitud tegevused tuleb seejärel ellu viia kuue kuu jooksul.
  • Paraku ei saa KIK tagantjärele toetada neid majapidamisi, kes pärast esimese taotlusvooru lõppu oma vahenditest ehitustööd ära tegid.
  • Toetuse suurus lähtub sarnaste ehitustööde keskmisest maksumusest ning sõltub rajatava torustiku pikkusest.

Toetust antakse Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist (Eurotoetus) ning meetme töötas välja Keskkonnaministeerium.

Loe lisa: Keskkonnainvesteeringute Keskus "Eraisikute veetaristu toetus tuleb taas" 16. detsember 2022

Popup