Joogivee kvaliteedist Harkujärve ja Tiskre piirkonnas

OÜ Strantum poolt korraldatud joogivee kvaliteedi seire käigus on tuvastatud joogivee mikrobioloogiliste näitajate normile mittevastavus Tiskre ja Harkujärve tegevuspiirkonnas. Coli-laadsete bakterite esinemine on avastatud Tiskre ja Harkujärve nendes osades, kus veeallikana kasutatakse Tallinna pinnavett ehk Ülemiste järve vett..

OÜ Strantum on piirkonna vee-ettevõtja alates 01. juulist 2019 ning ühisveevärgi veeallikad ning põhiparameetrid vastavad olukorrale enne seda ning see annab põhjust arvata, et joogivee kvaliteedinäitajad olid sarnased ka enne vee-ettevõtja vahetumist.

Ühisveevärgi torustike loputamine ei ole seni rahuldavat tulemust andnud.

Üks põhjus, miks ei tuvastatud varasemalt coli-laadseid baktereid joogivees, võib olla see, et käesoleva aasta alguses võttis OÜ Strantum koostööpartneriks olev Terviseameti labor joogivee analüüsimisel kasutusele uue meetodi, mis võimaldab vett kiiremini ja täpsemalt analüüsida. Terviseameti vastavat teadet on võimalik lugeda kodulehelt

Terviseameti esindaja on vastusena Strantumi pöördumisele teatanud, et Coli-laadsete esinemise korral joogivees on Terviseamet määranud liike täpsemalt ning leidnud, et tegemist on Lelliottia amnigena, kes on olemuselt keskkonnabakter. Enterobakterite perekonda kuuluvad bakterid põhjustavad harva haigusi tervetel inimestel, kuid teatud liigid võivad põhjustada infektsiooni tavaliselt noorema- või vanemaealistel või immuunpuudulikkusega inimestel. Antud baktereid võib leida vee jaotusvõrgus tekkivas biokiles ning need on võimelised uuesti kasvama, kui valitsevad tingimused on soodsad. Soodsateks tingimusteks on madal kloori kontsentratsioon, orgaaniliste ainete olemasolu ja temperatuur vahemikus 15–20 °C. Kuigi ei ole tõenäoline, et antud bakterid võiksid põhjustada laialdasemat haiguspuhangut elanikkonna seas, on Coli-laadsete bakterite esinemine ebaharilik ning viitab vee kvaliteedi halvenemisele.

Oluline on märkida, et coli-laadseid baktereid on tuvastatud ainult selles joogivees, mis võetakse Tallinna pinnaveetoitega süsteemist. Piirkondades (Harkujärve endine Järvekalda piirkond ja Tiskre osa, mille veeallikana kasutatakse Nõmme tee ehk Pillado puurkaevu) kus veeallikana on kasutuses põhjavesi, vastab joogivesi nii keemiliselt kui mikrobioloogiliselt nõuetele. Piirkondi illustreeriva skeemiga on võimalik tutvuda siin

Joogivee mikrobioloogiliste analüüside tulemustega on võimalik tutvuda - joogivee kvaliteedinäitjad

OÜ Strantum tegeleb intensiivselt olukorrale lahenduse otsimisega ning teeb kõik selleks, et tagada nõuetele vastav joogivesi võimalikult kiiresti.

Kuni probleemi lahenemiseni soovitab Terviseamet kasutada vett joogiks ja toiduvalmistamiseks vaid keedetult.

Popup