ERAKORRALINE TEADAANNE!

Lugupeetud Osaühingu Strantum klient

Osaühing Strantum pöördub teie poole tungiva palvega loobuda joogivee kasutamisest kastmisveena või kui mõni aiaomanik leiab selle siiski vältimatu olevat, siis mitte kasutada ühisveevärgi vett kastmiseks ajavahemikul 7.00 – 10.00 ning 18.00-23.00.

Meid kõiki rõõmustab erakordselt soe ja päikeseline kevad. Loodus õitseb ja aiaomanik saab tunda rahuldust rohetavast murust ja tärkavatest taimedest. Paraku on sellel kõigel ka ootamatu varjukülg. Põuane ja soe kevad on toonud kaasa massilise koduaedade kastmise, mille tulemuseks on langenud veesurve hommikustel ja õhtustel tundidel. Õnneks ei ole seni veel veevarustus kusagil täielikult katkenud, kuid kuna veekasutus on põua jätkudes päev päevalt pidevalt kasvanud, ei ole kaugel ka see hetk, kui mõnes veevärgis või veevärgi osas võib vesi lühiajaliselt täielikult kaduda.

Kui selgitada pisut tausta, siis peab mainima, et ükski ühisveevärk ei ole dimensioneeritud arvestades kastmisvee kasutamist. Teine, ja vast isegi olulisem, aspekt on see, et Harku vallas kasutatakse ühisveevärgi veena valdavas osas kambrium-vendi veekihi põhjavett, mis on sisuliselt taastumatu vara. Hoidmaks sellise vara kasutamist kontrolli all ning tagamaks selle kasutamise võimalust ka tulevastele põlvedele, on keskkonnaministri määrusega kehtestatud piirkonniti põhjavee varu kasutamise limiidid. Limiidid tuginevad omakorda teaduslikule uuringule ning nende ületamine võib kaasa tuua selle, et tühjenevasse põhjaveekihti või suure tarbimise tõttu tekkinud depressioonilehtrisse valgub merevesi ning muudab kogu piirkonna põhjavee joogiveena kasutamise võimatuks või erakordselt (ja siinses piirkonnas ka ebamõistlikult) kulukaks.

Tänaseks on kujunenud olukord, milles tänu ohtrale kastmisele on Strantumi tegevusalas piirkondi, kus eelnevalt mainitud limiite ollakse ületamas. Samuti on juhtumeid, kus tarbimise tipphetkedel on ületatud süsteemi tehnilise võimekuse piir. See aga on kaasa toonud paratamatu valiku, kas kasutada kvaliteetset ja töödeldud joogivett kastmiseks või selleks otstarbeks, milleks veevarustuseks mõeldud süsteem rajatud on – joogi- ja olmeveeks.

Teie mõistvale suhtumisele lootes ja meeldivat suve soovides.

Loe lisa 15.05.2018 Strantumi avaldatud artiklis kastmisvee teemal: Kastmisvee eraldi arvestamine Harku vallas lõppeb 01.09.2018

Popup