Strantumis ehituskäigus olevad veemajandusprojektid

Meil on põhjust olla äärmiselt rahul, et Harku valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni (ÜVK) arendamise tegevus Osaühingu Strantum eestvedamisel on üks mastaapsemaid Eestis.

Viimase kaheksa aasta jooksul on Harku vald ÜF meetmete toel ellu viinud kuus veemajandusprojekti (Lõpetatud veemajandusprojektid). Neist kõige suuremahulisem oli aastal 2015 valminud Harku valla Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekt, kus ehitati välja 3478 liitumispunkti ning tänaseks on liitunud ühisveevärgi ja -kanalisatsioonivõrguga üle 2390 ehk üle 69% Vääna-Jõesuu, Suurupi ja Viti piirkonna majapidamise. Liitumisprotsess on jätkuvalt käigus ja hetkeseisuga on väljastatud tehnilisi tingimusi 2568 st 178 asja on töös.

Alustatud on ühtlasi uute plaanidega, millest Vääna veemajandusprojekt valmib juba käesoleva aasta lõpuks ning täiendavalt on lähiaastatel kavas investeerida ÜVK arendusse ligikaudu 9,1 miljonit eurot. Aasta 2020 lõpuks on kavakohaselt valmis ehitatud Tabasalu- Rannamõisa- Ilmandu veemajandusprojekt ja Muraste veemajandusprojekt. Lisaks planeeritakse lähitulevikus veemajanduse arendamisega alustada ka Harku-Järve ja Tiskre piirkonnas.

Ajakohast infot käimasolevate projektide kohta saab lugeda meie kodulehelt: Veemajandusprojektid

  • Tabasalu- Rannamõisa- Ilmandu veemajandusprojekt
  • Vääna veemajandusprojekt
  • Muraste veemajandusprojekt

ÜVK arendamise eesmärgiks on tagada erinevate valla piirkondade reoveekogumisalas kvaliteedinõuetele vastav joogivesi ning reovee nõuetekohane kogumine ja puhastamine. ÜVK veemajandusprojektide käigus rekonstrueeritakse kvaliteetse joogivee tagamiseks veetöötlusjaamasid ja amortiseerunud veevõrkusid ning põhjavee reostusohu vähendamiseks amortiseerunud kanalisatsioonitorustikke.

Popup