Avalik arutelu Harku aleviku veeteenuse klientidega

 
Harku aleviku elanikud kogunesid esmaspäeva õhtul Harku lasteaia saali, et saada vallavalitsuselt ja uuelt veeteenuse osutajalt OÜ Strantumilt selgitusi vee-ettevõtja vahetumise ja veehinna tõusu kohta. Vallavalitsus ja OÜ Strantum tänavad kõiki koosolekul osalejaid konstruktiivse arutelu eest.

Aastanumbri vahetumisega muutus Harku aleviku piirkonnas vee-ettevõte. Harku vallavolikogu otsustas 24. novembril 2022 määrata Harku aleviku vee-ettevõtjaks alates 1. jaanuarist 2023 osaühingu Strantum. Vee-ettevõtja vahetumine on tekitanud kohalike elanike hulgas palju küsimusi: millistel põhjustel vee-ettevõtjat vahetati, kuidas kujuneb vee hind ja miks kaasneb Strantumi veevärgi tulekuga hinnatõus?

Piirkonna elanikud pöördusid vallavalitsuse poole ning palusid avalikku diskussiooni ja faktidel põhinevat selgitust vee ja kanalisatsiooni hinna kujunemise kohta ning infot, millist teenust uus vee-ettevõtja siis õigupoolest osutab.

Koosoleku kutsus kokku vallavalitsus. Selgitusi jagasid abivallavanem Vytautas Martinonis, vallavalitsuse arendus- ja haldusosakonna juhataja Ergo Eesmaa ning OÜ Strantum juhataja Meelis Härms, ettevõtte veeosakonna juhataja Vaido Valing ja arendusprojektide juht Valdo Liiv.

Loe edasi Harku valla kodulehelt: "Vee hind tõi Harku aleviku rahva koosolekule"

Popup