Teehoolduse kevadtööd on alanud!

 
Käesolev kevad on andnud end pikalt oodata ning seetõttu sai Strantumi teehoolde meeskond tänavuse regulaarse kevadtööde tegemisega alustada alles märtsikuu lõpunädalatel.

Planeeritud teede ja tänavate hooldus-, parandus- ja puhastustöid on üksjagu:

  • sõiduteedel löökaukude täitmine ja remont
  • kõnniteede ja sõiduteede harjamine
  • kruusakatetega teede profileerimine ja puistematerjali peale vedamine
  • võsa lõikamine külgnähtavuse tagamiseks
  • mitmes kohas sõiduteede tugipeenra remont ja täitmine
  • talitööde käigus kannatada saanud liiklusmärkide, kiirustõkiste ja äärekivide remont

Märtsi lõpus alustati teede ja tänavate harjamise ja puhastamisega, millega loodetakse soodsate ilmaolude korral mai alguse nädalal valmis saada. Tegemisel on ka löökaukude täitmine ning sealt edasi jätkatakse teede mõrade, pragude ja aukude remondiga.

Kuivadel kruusakattega teelõikudel on alustatud profileerimistöödega. Töid on teostatud terve aprillikuu jooksul. Lisaks teostatakse kulumiskihi taastamise ning kandevõime tugevdamise eesmärgil kruusakattega teedele puistematerjali pealevedu. Tööd loodetakse lõpuni viia mai kuu lõpuks.

Märtsis alustatud ning aprillis jätkunud liikluskorraldusvahendite korrastamise käigus on välja vahetatud kõverad tähispostid, remonditud katkised künnised ning tehtud mitmeid muid liikluskorraldus- ja teetähisvahendite hooldustöid.

Popup