Näitude teatamine

Uuest aastast saab näitusid edastada kodulehe spetsiaalses süsteemis - NÄITUDE TEATAMINE.

  • Kliendid, kelle kinnistu veevärgile on paigaldatud digitaalne veearvesti, ei pea alates 01. aprillist 2017 veearvesti näitu OÜ-le Strantum teatama.
  • Mehhanilise veearvesti ja kastmisarvestite puhul säilib näitude teatamise kohustus ning kastmisarvesti näitu tuleb teatada ka juhul, kui paigaldatud on digitaalne (pea)arvesti.

Kui Teie poolt edastatavad arvestinäidu liigid ei ole kirjeldatud järgnevates lahtrites, palume need lisada kommentaaride, märkuste väljal.

*
*
*
*
Kortermaja
Kortermaja
Eramu
(saun, abihoone)
Popup