Liitumine

Ühisveerägi ja -kanalisatsiooniga liitumine – ühinemine ühisveevärgi- ja/või kanalisatsiooniga vee- ja kanalisatsiooniteenuste edaspidiseks saamiseks "Harku valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni liitumise ning kasutamise eeskiri" § 2 p15. Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise korraldus § 3).

Veevarustuse ja kanalisatsiooniteenuste lepingu üldtingimusedKinnitatud 11.10. 2017 Osaühing Strantum juhatuse otsusega nr 1-2.1/9 pdf.doc

Konkurentsi ameti poolt kooskõlastatud liitumistasu metoodika: otsus pdf.doc
Osaühing Strantum ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni liitumistasu arvutamise metoodika pdf.doc

nr Liituja tegevused OÜ Strantum tegevused
1.

Tehniliste tingimuste taotlus

2. Tehniliste tingimuste väljastamine
3. Liitumislepingu sõlmimine Liitumislepingu sõlmimine
4. Liitumisprojekti tellimine, valmis projekti esitamine kooskõlastamiseks
5. Liitumisprojekti kooskõlastamine
6. Torustike väljaehitamine vastavalt kooskõlastatud liitumisprojektile
7. Uue liitumisühenduse vastu võtmine
8. Teostusjoonise esitamine
9. Teenuslepingu sõlmimine Teenuslepingu sõlmimine
10. Teenuste tarbimise alustamine

Popup